Zahlavi
O společnosti   Tisk stránky
O nas

Společnost SWLab s.r.o. se dlouhodobě zaměřuje na oblast IT ve zdravotnictví, především na oblast datových skladů a s tím souvisejících analytických prostředků. Je dodavatelem informačního systému pro řízení a optimalizaci vykazování v oblasti zdravotnictví. Systém společnosti SWLab s.r.o. (SWLab DRG) slouží jak pro podporu řízení, tak pro optimalizaci nákladů či výnosů nemocničních zařízení. Umožňuje provádět analýzy poskytované péče z hlediska klinického i ekonomického, a je tak účiným nástrojem pro kontrolu efektivity vykazování, úhrad zdravotní péče či plánování finančních, materiálových a lidských zdrojů.

Cílem společnosti je poskytovat všechny služby na vysoké kvalitativní úrovni a neustále rozšiřovat paletu nabízených služeb.

Dosažení tohoto cíle je zajišťováno především:

  • Používáním nejmodernějších technologií v oblasti návrhu a vývoje informačních systémů;
  • spoluprací s předními světovými a českými firmami v oblasti informačních technologií;
  • důslednou personální politikou společnosti zaměřenou na výběr vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a zajišťování jejich dalšího odborného a osobního růstu;
  • plánovaným dynamickým rozvojem a růstem společnosti.