Zahlavi
Analytické služby   Tisk stránky
Analytické služby

V této oblasti nabízíme zpracování komplexních i dílčích analýz systému vykazování poskytnuté zdravotní péče spolu s návrhem na jeho optimalizaci. V rámci analytických služeb je využíván samotný software SWLab DRG na jehož základě jsou zpracována vstupní data. Data jsou dále využita pro analýzu současného stavu v úhradách akutní lůžkové péče, návrh případné strategie v této oblasti spolu s návrhem strategie v oblasti úhrad pro budoucí období.

Konkrétním obsahem výsledné zprávy pro nemocniční zařízení či skupinu nemocnic může být:

  • Analýza objemu poskytované péče předchozích období;
  • Analýza a návrhy na optimalizaci vykazování zdravotní péče;
  • Model výnosů nákladových středisek pro současné období;
  • Model úhrad složky DRG ALFA i BETA pro současné období;
  • Výpočet výnosů jednotlivých nákladových středisek na základě Výnosové analýzy;
  • Návrhy opatření pro optimalizaci výnosů a snížení nákladů;
  • Doporučení k optimalizaci úhrad a vnitřních nákladů.

V návaznosti na výsledky těchto analýz jsme schopni zajistit školení zaměřující se na kritické oblasti, dále také školení novinek v DRG či úhradách a další.