Zahlavi
Systém SWLab DRG   Tisk stránky
DRG

Systém SWLab DRG slouží ke kontrole a řízení výkaznictví zdravotnického zařízení a je aktualizován v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Umožňuje sběr dat odevzdaných do zdravotní pojišťovny v podobě souborů KDAVKA nebo pomocí specializovaných modulů umožňujících napojení prakticky na každý klinický informační systém. Z těchto dat jsou následně sestaveny případy hospitalizace a je zajištěno jejich zpracování pomocí aktuálního grouperu IR DRG.

Využití systému:

 • výpočet úhrad zdravotnických subjektů;
 • revize vykázané péče;
 • podpora sledování kvality poskytované péče;
 • stanovení parametrů úhrad v rámci smluvních vztahů se ZP;
 • modelace variant výkonové úhrady nebo úhrady dle DRG ;
 • vnitřní řízení nemocnice (plánování finančních, materiálových a personálních zdrojů);
 • strategické rozhodování.

Přínosy implementace systému SWlab DRG

Na úrovni nemocnice:

 1. Informační podpora pro kontrolu vykazování a optimalizaci výnosů, která zajistí maximální možné příjmy z veřejného zdravotního pojištěni;
 2. manažerské nástroje pro podporu řízení nemocnice s využitím datového skladu a možnosti online analýz;
 3. pružná aktualizace dle připravovaných změn úhrad;
 4. možnost školení a konzultací se zkušeným týmem;
 5. možnost rozšíření o ekonomickou nadstavbu vedoucí k významné úspoře vnitřních nákladů a sjednocení hodnotících kriterií pro hodnocení nákladových středisek.

Na úrovni kraje nebo holdingu:

 1. Informační podpora pro strategické rozhodování, plánování a kontrolu zdravotnických subjektů;
 2. manažerské nástroje pro dynamické analýzy vykázané zdravotní péče;
 3. jednotná data uložená v datovém skladu - dlouhodobé časové řady s možností srovnání ;
 4. podpora komunikace;
 5. možnost kontroly extramurální smluvní zdravotní péče z ekonomického i klinického hlediska;
 6. možnost klinických a ekonomických analýz všech poskytovaných případů hospitalizací a jednotně vypočtených ekonomických informací až na úroveň jednotlivých nákladových středisek.

Ekonomické nadstavby

Systém SWLab DRG je možné rozšířit o ekonomickou nadstavbu, která má dva samostatné moduly, výnosovou analýzu a případový model.

Výnosová analýza
Výnosová analýzá je založena na ekonomické analýze nákladových středisek z hlediska výnosů s možností komparace s náklady a je využívána zejména pro ekonomické hodnocení subjektů. Slouží k výpočtu výnosů dle současného systému úhrad (systému DRG) až na úroveň nákladových středisek. Dává reálný obraz o výnosech za poskytovanou ambulatní i hospitalizační péči a to jak vlastní, tak i indukovanou.

Případový model
PMODEL je určen pro klinické hodnocení případů hospitalizace s ekonomickou analýzou nákladové a výnosové složky hospitalizačního případu sestaveného a oceněného dle DRG. Předpokladem zavedení PMODELu je import dat nákladových okruhů z ekonomického systému.


Ukázkové výstupy z některých částí systému SWLab DRG a technická specifikace:

Screenshot 1

Screenshot 2

Screenshot 3

Technologie řešení:

Systém je řešen jako multiplatformní webová aplikace, nasazená na jednom počítači typu PC. Příhlášení k aplikaci je řešeno pomocí uživatelského jména a hesla uloženého v databázi. Systém přihlašování je možné přizpůsobit, například pro ověřování vůči existujícímu centrálnímu LDAP nebo Active Directory serveru.

Přístup k systému je řešen buď pomocí HTTP protokolu v intranetu nemocnice nebo pomocí zabezpečeného HTTPS protokolu, s jehož podporou může být aplikace bezpečně přístupná i po veřejné sítí internet. V obou případech jsou pro práci s aplikací vhodné všechny standardně používané internetové prohlížeče z nichž jmenujme alespoň Microsoft Internet Explorer (verze 5.5 +), Mozilla Firefox, Opera se zapnutou podporou JavaScriptu (standardní nastavení).

Systém používá v dnešní době jako databázový backend Oracle RDBMS ve verzi 9i nebo 10g, je možné využít i bezplatnou verzi 10XE, která je omezena využitím hardwarových prostředků, přičemž tyto omezení jsou pro běžný provoz dostačující a využití systému neomezují. Aplikace taktéž umožňuje využítí Open Source databáze PostgreSQL, která patří ke špičce OS databázových strojů.

Uživatelské prostředí systému je realizováno technologií Java Server Pages, které jsou vykonávány v J2EE kontejnerech komerčních jako BEA Weblogic, Sun One nebo jejich OpenSource alternativách Tomcat nebo JBoss.

Systém je multiplatformní, tedy nezávislý na operačním systému ne kterém je provozován. Je možno využít komerčních operačních systémů Microsoft Windows nebo Unix případně open source systému Linux.